Imagjinata juaj, vizioni ynë

Ne depërtojme ku të tjerët nuk shohin

Misioni

Zhvillimi i projekteve të shumta me natyrë shërbimi, prodhimi, dhe tregëtimi në Kosovë, që të arrijë një staf prej 3000 personave në një afat kohor prej 2-3 vjetëve.

Planifikimi i projekteve të portfolit

Zhvillimi i standardeve të projekteve

Strategjitë e projekteve

Trajnimi i stafit

Monitorimi i projekteve


Mbështetja e projekteve

Çfarë konkretisht bën FMS?

Mban dhe mirëmban projekte nga fazat fillestare të idesë deri në implementimin dhe ekzekutimin e tyre.

Hartimi i një portfoli projektesh duke vendosur prioritetet bazuar në resurset paraprake, përgatitjen e vendimarrjeve dhe strategjinë e kompanisë.

Standardizimi i metodave dhe proceseve në menaxhimin e projekteve.

Ka zhvilluar një fluks informacioni dhe komunikimi.

Ka trajnuar liderët e projekteve dhe aksionerët e saj.

Është mbështetës administrativ dhe operacional për projekt menaxherët dhe ekipin tjetër të projekteve.

Planifikimin e burimeve sipas nivelit konkret të portfolit, duke bërë zgjidhje optimale për përdorimin e tyre.

Aplikimin e transparencës në projektet korrente dhe ato të planifikuara, nëpërmjet përditësimit të të dhënave të përgjegjshme nga çdo projekt.

Ka ndërtuar një bazë njohurish që përmbajnë: praktikat më të mira, të mësuarit nga gabimet dhe shmangia e tyre.

Projektet

Për të bërë


 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum.

Duke Bërë


 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum.

Të përfunduara


 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum.