Imagjinata juaj, vizioni ynë

Ne depërtojme ku të tjerët nuk shohin

Misioni

Zhvillimi i projekteve të shumta me natyrë shërbimi, prodhimi, dhe tregëtimi në Kosovë, që të arrijë një staf prej 3000 personave në një afat kohor prej 2-3 vjetëve.

Planifikimi i projekteve të portfolit tonë

Zhvillimi i standardeve të projekteve

Strategjitë e projekteve

Trajnimi i stafit

Monitorimi i projekteve


Mbështetja e projekteve

Çfarë bëjmë ne?

Mbajmë dhe kujdesemi për projekte q ë nga fazat fillestare të idesë e deri në implementimin dhe ekzekutimin e tyre.

Jemi ne proces të hartimit të një portfolio projektesh duke vendosur prioritetet bazuar në resurset paraprake, përgatitjen e vendimarrjeve dhe strategjinë e kompanisë.

Punojmë për standardizimin e metodave dhe proceseve në menaxhimin e projekteve.

Kemi zhvilluar një databazë informacioni dhe komunikimi.

Kemi trajnuar liderët e projekteve dhe aksionerët e tyre.

Ofrojmë mbështetje administrative dhe operacionale për projektet tona dhe ekipet e tyre.

Planifikojmë përdorimin e burimeve sipas nivelit konkret të portfolit, duke bërë zgjidhje optimale.

Aplikojmë transparencë në projektet tona të tanishme si dhe atyre të planifikuara, nëpërmjet përditësimit të të dhënave të përgjegjshme nga çdo projekt.

Kemi ndërtuar një bazë njohurish që përmbanë: praktikat më të mira, të mësuarit nga gabimet dhe shmangia e tyre.

Projektet

Për të bërë


  • Kodeus
  • WasserWerk
  • Labor Kosovo

Duke Bërë


  • Travida Travel
  • Fabrika e Ujit

Të përfunduara


  • CryptoKleinShop
  • Shes BTC
  • Blej BTC
  • Prishtina Immobilien
  • GMC - Call Center